Shop Manager v3.16

Phần mềm quản lý đơn hàng và tin nhắn nhiều shop cùng một lúc cài đặt trên máy tính, hỗ trợ Windows và MacOs (cập nhật 10/07/2024)


Bắt đầu

 1. Cài đặt

  Cầi đặt phân mềm hỗ trêm Windows & MacOs.

 2. Thêm Shop

  Thêm Shop (Shopee Tiki Sendo Lazada Tiktok) muốn quản lý vào phần mềm

 3. Xoá Shop

  Nếu bạn không muốn quản lý Shop nữa có thể xoá Shop đó khỏi hệ thống


Sản phẩm

 1. Sao chép & nhân bản

  Sao chép và nhân bản một Shop bất kì sang nhiều Shop khác

 2. Cập nhật khung

  Cập nhật khung mới cho sản phẩm đã đăng trên Shopee


Đơn hàng

 1. Chuẩn bị & in đơn hàng loạt

  Chuẩn bị/In đơn hàng loạt nhiều Shop cùng một lúc

 2. Đối soát hàng hoàn

  Đối soát và theo dõi các đơn hàng hoàn

 3. Đối soát thanh toán

  Đối soát đơn khi đã giao, đã chuyển tiền về ví chưa

 4. In đơn kèm con dấu

  Thêm các lưu ý bổ sung khi in đơn


Tự động

 1. Chăm sóc khách hàng

  Tư động đánh giá và trả lời đánh giá khách hàng


Quảng cáo

 1. Theo dõi quảng cáo

  Đang cập nhật


Nâng cao

 1. Cài Proxy

  Gắn Proxy riêng cho từng Shop

 2. Cài Extension

  Cài Extension vào trình duyệt của từng Shop

 3. Chuyển Shop sang máy khác

  Công cụ giúp bạn chuyên dữ liệu Shop từ máy A sang máy B